top of page

Salg av hagesingel i Oslo og Akershus.

Som hagesingel anbefaler vi (4/8, 8/11, 8/16), eller den groveste 11/16 til gårdsplass. Oppbygning under singelen bør bestå av drenerende og bærende materialer, som for eksempel 16/32. med pukk under vil det være viktig med geotekstilduk i mellom for å hindre ugress og blanding av singel og pukkunderlaget.

Selv med disse drenerende massene anbefaler vi fall vekk fra byggninger og inngangspartier. Dette bør være minst 1,5 % fall (1,5 cm pr. meter).


Singel er knust bergmasse uten 0-stoff innenfor et spekter produsert i mange varianter til formål som strøsingel, kabelsingel, hagesingel, drenerende grøftemasse, fyllmasse og som tilslag i betong.

Singel er en god drenerende masse og egner seg godt i grøfter. Legg først derenerende fiberduk i bunnen av grøften, legg dreneringsrøret i bunn med litt singel, fyll så på tykt lag med singel og brett fiberduken over massene før tilbakefylling av grøften. Da unngår du at silt renner inn i drensmassene og tetter til dreneringen med tiden.

 

bottom of page