top of page

Salg av sand i distriktene Oslo og Akershus.

Vi har to typer sand, den mest vanlige er støpesand/sandkassesand. Dette er sand tatt ut av morenesand og vasket. Den andre typen sand er knust bergmasse ofte brukt på ballbaner og som settesand, fugesand og avretningsmasse for beleggningsstein

Sand er ikke drenerende masse.

 

bottom of page