top of page

Grabblevering av masser i og rundt Oslo, Akershusdistriktet.

Vi kan levere masser med grabbiler. Store og små biler, med lange og korte kraner. Ring for detaljer 41290900.

De aller fleste masser kan leveres med grabb, men i det øvre spekter klarer ikke en grabb å knipe helt igjen. Når størrelsen på steiner blir over 60 mm vil en grabb lekke ut masser, finstoffet, i løftet.

Vi har derfor samlet her en oversikt over masser som kan leveres med grabb-bil.

Lastebil med grabb
bottom of page